Lo storify del workshop Scenari digitali social a Est